Archive | Mai 2011

You are browsing the site archives by date.

Cop de riu a Sant Joan de les Abadesses 13.05.11

La classificació de 1855 dels vins de Bordeaux

Per l’Exposició Universal de Paris de 1855, l’emperador Napoleó III va demanar un sistema de classificació del millors vins de Bordeaux que es mostrarien als visitants de tot el món. La Chambre de Commerce et d’Industrie de Bordeaux va encarregar al Syndicat des Courtiers la seva redacció i la primera classificació es va presentar el 5 d’abril […]